Realitné služby

Sme riadnymi členmi Národnej asociácie realitných kancelárií a zaviazali sme sa riadiť etickým kódexom NARKS.

Základnou myšlienkou kódexu je spojenie profesionality v obchodovaní s nehnuteľnosťami s etickými princípmi čestnosti, zodpovednosti, dôveryhodnosti a integrity, ktoré by mali prejavovať všetci, aj konkurencia, s cieľom poskytnúť klientovi kvalitné služby a zachovať dobré meno tejto profesie.

Etické zásady podľa ktorých sa riadi realitná kancelária (ako člen NARKS):

 • konáme vždy kvalifikovaným spôsobom, čestne, v súlade s dobrými mravmi, a platnými právnymi normami SR
 • maklér poskytuje služby, ktoré je schopný po odbornej stránke viesť
 • náš vzťah s klientom je založený na vzájomnej dôvere a dobrých vzťahoch, korektnosti a čestnosti
 • dodržiavame všetky etické a morálne zásady

Pri sprostredkovaní kúpy a predaja nehnuteľností ponúkame nasledovné služby:

Predaj nehnuteľnosti

 • obhliadka nehnuteľnosti, osobitná dohoda medzi stranami , t.j. medzi realitnou kanceláriou a klientom, následné zaradenie do ponuky
 • inzercia, ponuka nehnuteľnosti na realitných internetových portáloch a v regionálnej tlači, vývesné tabule
 • vypracovanie kúpnej zmluvy prípadne nájomnej zmluvy
 • vypracovanie návrhu na vklad do katastra
 • komplexný právny servis a poradenstvo
 • sprostredkovanie nájmu

Kúpa nehnuteľnosti

 • zaradenie do databázy záujemcov o kúpu
 • vypracovanie kúpnej zmluvy
 • >vypracovanie návrhu na vklad do katastra
 • komplexný právny servis a poradenstvo

Financovanie nehnuteľnosti

Pre všetkých našich klientov sprostredkujeme financovanie prostredníctvom hypotekárnych úverov v:

 • Slovenská sporiteľňa, a.s
 • VÚB, a.s
 • Dexia banka Slovensko, a.s 
 • Volksbank Slovensko, a.s (Ľudová banka)

Provízia

 • Kúpa/predaj - individuálnou dohodou
 • Prenájom - výška mesačného prenájmu

Ostatné služby

 • Podanie spisov
 • Rýchly výber listu vlastníctva
 • Výber snímky z katastrálnej mapy
 • Poradenstvo ekonomické pre našich klientov v rámci služieb zdarma (dane, poplatky...)
BM Reality - Realitná kancelária Levice

Copyright © 2007 - 2022 BM Reality
BM Reality - Realitná Kancelária - Predaj, kúpa a prenájom nehnuteľností z okresu Levice

Webdesign od DigiSys.sk