Príjmy z prenájmu nehnuteľnosti: ako ich zdaniť? - dan-z-prenajmu_e6c0c67fa2fd715cb71afaa90170442b
Príjmy z prenájmu nehnuteľnosti: ako ich zdaniť? - dan-z-prenajmu_e6c0c67fa2fd715cb71afaa90170442b

Príjmy z prenájmu nehnuteľnosti: ako ich zdaniť?

Príjmy z prenájmu nehnuteľnosti: ako ich zdaniť? - dan-z-prenajmu_e6c0c67fa2fd715cb71afaa90170442b
Príjmy z prenájmu nehnuteľnosti: ako ich zdaniť? - dan-z-prenajmu_e6c0c67fa2fd715cb71afaa90170442b

Príjmy z prenájmu nehnuteľnosti: ako ich zdaniť?

Ak vaše príjmy za zdaňovacie obdobie presiahnu 1915,01 €, vzniká vám povinnosť podať daňové priznanie. Poradíme vám, ako správne uviesť potrebné údaje o príjme z prenájmu v daňovom priznaní.

Príjmy z prenájmov sa uvádzajú v daňovom priznaní typu B v VI. oddieli, v tabuľke č. 1. Lehota na podanie daňového priznania, aj úhradu dane, je 31. marca (alebo 3. apríla, ak 31. marec pripadá na víkend).

Pre príjmy z prenájmov je určená pevná suma oslobodená od dane500 €. Ak ide o príjem z prenájmu nehnuteľnosti vo vlastníctve manželov, sumu, ktorú si rozdelia, si obaja môžu znížiť o 500 €.

Znížiť základ dane o nezdaniteľnú časť si môžete len vtedy, ak máte príjem aj zo zamestnania.

Ako v daňovom priznaní správne uviesť výdavky na prevádzku nehnuteľnosti?

Časté chyby v daňovom priznaní vznikajú pri uvádzaní výdavkov. Uvádzajú sa vedľa príjmov z prenájmu, v tabuľke č. 1, v stĺpci 2.

Výdavky na prevádzku nehnuteľnosti, na energie a ostatné služby (odvádzanie odpadovej vody, odvoz smetí, čistenie komínov, internet atď.) sa neuvádzajú v plnej výške. Treba ich krátiť takým pomerom, aký je pomer príjmu z prenájmu, zahrnutého do základu dane (celkový príjem po odpočítaní 500 €) k celkovému príjmu z prenájmu. Napríklad:

Ak sú vaše príjmy z prenájmu 6000 €, odrátaním sumy, oslobodenej od dane, získate sumu 5500 €. Ak je výška vynaložených nákladov na prevádzku 3850 €, sumu, ktorú si môžete v daňovom priznaní uplatniť, si vypočítate podľa nasledovného príkladu: [(5500:6000)x3850=3529,17.

Pri príjme z prenájmu nehnuteľnosti neexistuje možnosť uplatniť si paušálne výdavky. Veľmi vysoké výdavky si však môžete započítať, ak patrí nehnuteľnosť k obchodnému majetku. Sú to:

  • náklady na obstaranie nehnuteľnosti (formou odpisov),
  • náklady na technické zhodnotenie bytu,
  • výdavky na opravy a údržbu bytu,
  • výdavky na energie,
  • poistenie nehnuteľnosti,
  • daň z nehnuteľností,
  • príspevky vlastníka do fondu opráv,

v kategórii Blog .

Kontaktné údaje

0911/430 707, 0905/632 353
realitybm@realitybm.sk

BM Reality - kancelária

BMreality

Nám E. M. Šoltésovej 5
934 01 Levice

Inzerujeme na portáloch

logo nehnutelnosti sk top reality

Copyright © 2007 - 2019 BM Reality
BM Reality - Realitná Kancelária - Predaj, kúpa a prenájom nehnuteľností z okresu Levice

Webdesign od DigiSys.sk

Zadajte meno a priezvisko
Zadajte telefónne číslo
Zadajte email
Zadajte vašu správu
Pred odoslaním formuláru musíte súhlasiť so spracovaním osobných údajov
Označte že nie ste robot / chybný výber

Zadajte meno a priezvisko
Zadajte telefónne číslo
Zadajte email
Zadajte vašu správu
Pred odoslaním formuláru musíte súhlasiť so spracovaním osobných údajov
Označte že nie ste robot / chybný výber