Daň z nehnuteľnosti: koľko zaplatíte tento rok?

Daň z nehnuteľnosti: koľko zaplatíte tento rok?

Daň z nehnuteľnosti: koľko zaplatíte tento rok?

Daň z nehnuteľnosti: koľko zaplatíte tento rok?

Začiatok roka je čas na usporiadanie si finančných záležitostí, podávanie daňových priznaní a platenie daní. Ak ste v minulom roku kúpili, zdedili či dostali do daru nehnuteľnosť, nezabudnite podať daňové priznanie do konca januára. S novou nehnuteľnosťou

Daň z nehnuteľnosti musí zaplatiť jej vlastník, správca, nájomca alebo skutočný užívateľ.

Podľa typu nehnuteľnosti rozoznávame:

  • daň zo stavieb
  • daň z pozemkov
  • daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome

Daňová povinnosť sa vzťahuje na stavby, určené a bývanie, ale aj na podnikanie, rekreáciu, hospodárske účely, skladovanie, aj za záhradné chatky, garáže, skleníky a iné drobné doplnkové stavby.

Daňové priznanie musíte podať aj vtedy, ak u vás došlo k zmene stavu nehnuteľnosti; ak ste uskutočnili nadstavbu, zmenili veľkosť pozemka, alebo začali používať obytné priestory na podnikateľské účely.

Kedy vzniká daňová povinnosť?

Daňová povinnosť vzniká 1. januára roka, nasledujúceho po roku, v ktorom ste nadobudli nehnuteľnosť. Ak ste však získali nehnuteľnosť 1. januára, povinnosť platiť daň vám vzniká už v ten deň.

Na tejto dani je špecifické, že sa platí na rok dopredu (nie za uplynulé zdaňovacie obdobie, ako napr. daň z príjmu fyzickej osoby).

Aká je výška sadzby a splatnosť dane z nehnuteľností na rok 2019?

Výpočet sadzby dane nechajte na správcu dane. Odovzdajte mu len údaje, ktoré k tomu potrebuje: výmera bytu v m2, počet podlaží stavby atď. Správca dane vám oznámi výšku dane spolu s ostatnými údajmi, ktoré budete potrebovať pre platbu.

Daň musíte zaplatiť do 15 dní po obdržaní rozhodnutia s výškou sadzby dane. Tieto rozhodnutia sa obvykle rozosielajú v máji. Správca vám môže umožniť platbu dane aj v splátkach.

Podajte daňové priznanie, vyhnete sa pokute

V prípade, že nepodáte daňové priznanie v zákonom stanovenom termíne, hrozí vám pokuta, najviac do výšky vyrubenej dane z nehnuteľnosti. Prekvapiť vás môže suma od 5 € až do 30 000 €.


v kategórii Blog .

BM Reality - Realitná kancelária Levice

Copyright © 2007 - 2023 BM Reality
BM Reality - Realitná Kancelária - Predaj, kúpa a prenájom nehnuteľností z okresu Levice

Webdesign od DigiSys.sk